4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Новини

 

На 02.05.2023 г. РАИС ООД  сключи договор за финансова помощ  с Министерството на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ в качеството и на Структура за наблюдение и докладване (СНД) по Програмата за икономическа трансформация  във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.004- 2485 -C01 „Технологична модернизация на предприятието“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  по   Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на  Националният план за възстановяване  и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз - NextGenerationEU - Процедура чрез  подбор  BG-RRP-3.004 -  „Технологична модернизация“.

Целта на проекта е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП.

Обща стойност на договора е 1 400 000,00 лева, от които 700 000,00 лв. – безвъзмездно финансиране от  Европейския съюз - Next Generation EU.

Начало:       02.05.2023 г.

Край:           02.05.2024 г.

Продължителност на проекта: 12 месеца