4400, Пазарджик, България

ул. Димчо Дебелянов 58

sales@raisbg.com

Търговски отдел

+359 88 889 9679

Запитвания и оферти

Хоризонтални центри на ОКК

Хоризонтални центри на ОКК

РАИС е официален дистрибутор за България на ОКК - Япония

Horizontal centers of the OKK

RAIS is the official distributor for Bulgaria of OKK - Japan